Jeschenke

Jewärmtes Nix

Stern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktiv

Womet kann mer Dir en Freud mache, wat wünscht Du Dir ?

 

- Nix un dat jewärmpt

Eh Tütche janixdren

Stern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktiv

Womet kann ich Dir en Freud mache, wat wünscht Du dir?

- en leer Flasch Wasser un eh Tütche janixdren

Saubere Hängk

Stern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktiv

Womet kann mer Dir en Freud mache, wat wünscht Du Dir?

 

- en sauber jewäschene Hand.

Sonntag, 10 12 2023